Nieuws: 24 okt 2017

" alt="">

Ziekteverzuim veel hoger onder vrouwen

Het ziekteverzuim onder vrouwen tussen 25 en 35 jaar ligt twee keer zo hoog als dat van mannen in dezelfde leeftijdscategorie, meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) dat het samen met TNO uitvoerde.

Hoe ouder, hoe vaker ziek

Naarmate werknemers ouder worden neemt ook het ziekteverzuim toe: 15- tot 25-jarigen meldden zich het minst vaak ziek. Het verschil tussen de seksen is het kleinst in de jongste én de oudste leeftijdscategorieën. Bij het onderscheid tussen verzuim onder mannen en vrouwen zijn factoren als bedrijfstak en arbeidsbelasting – fysiek en psychosociaal – buiten beschouwing gelaten. Een belangrijke oorzaak van het sekseverschil is ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

Verzuimdagen

Het ziekteverzuim heeft betrekking op het gemiddeld aantal ziektedagen van een werknemer in het afgelopen jaar, in verhouding tot het aantal beschikbare werkdagen van die werknemer. Op die manier is ook rekening gehouden met deeltijdwerk. Over 2016 lag het verzuimpercentage van 25-jarige tot 35-jarige vrouwen op 4,3 procent, wat neerkomt op gemiddeld 4,3 verzuimdagen per honderd werkdagen. Mannen uit die leeftijdscategorie meldden zich gemiddeld 2,2 dagen per honderd beschikbare werkdagen ziek.

Bron:BNR.NL