Nieuws: 12 jun 2017

" alt="">

Wist u dat…

Veel organisaties zijn er niet van op de hoogte dat:

  • Organisaties met meer dan 25 medewerkers (personen) altijd wettelijk verplicht zijn hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige zoal een veiligheidskundige of arbeidshygiënist en voor organisaties tot 25 medewerkers dit niet altijd hoeft.
  • Werkgevers met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) ook verplicht zijn om een RI&E op te stellen, maar het document niet hoeven te laten toetsen. Zij mogen bovendien een verkorte versie van de RI&E doen: de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.
  • De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E door de Inspectie SZW wordt bestraft met een waarschuwing of eis tot naleving, gevolgd door een boete.
  • U over een geldige RI&E moet beschikken wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) hebt of aanvraagt.
  • In de verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen kan zijn dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E.
  • Het van 12-16 juni de Week van de RI&E is met als doel om de mogelijkheden die een RI&E biedt voor zakelijk succes onder de aandacht te brengen.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Bovenstaande punten bieden u handvatten om binnen uw organisatie te checken of u aan alle wettelijke en verzekeringstechnische RI&E verplichtingen voldoet.

Wilt u vrijblijvend meer informatie of heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier  in. Wij helpen u graag.