Nieuws: 29 jun 2017

" alt="">

Wist u dat een arbeidsdeskundige…

Wist u dat een arbeidsdeskundige als specialist veel breder waardevol inzetbaar is dan vaak wordt gedacht? Zeven manieren uitgelicht:

1. Poortwachtertoets
2. Vertrouwenspersoon
3. Conflicthantering
4. Frequent verzuimgesprek
5. Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek
6. Arbeidsmogelijkhedenonderzoek
7. Werkplekonderzoek

Poortwachtertoets

Een multidisciplinaire check of het dossier Poortwachterproof is en een sanctie bij de WIA beoordeling door het UWV kan worden voorkomen.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Onze arbeidsdeskundigen zijn gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon.

Conflicthantering

Inzet van de arbeidsdeskundige als een onafhankelijke derde in geval van onenigheid tussen werkgever en werknemer. Waarbij de arbeidsdeskundige tijdens het gesprek tussen betrokkenen direct de vertaalslag naar werk kan maken.

Frequent verzuimgesprek

Wanneer frequent verzuim aanhoudt en de werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kan de inzet van een arbeidsdeskundige met de vertaalslag naar werk de oplossing bieden.

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek

Meestal rond 1 jaar verzuim gehouden onderzoek naar de mogelijkheden in het Spoor 1 en mogelijke start inzet Spoor 2.

Arbeidsmogelijkhedenonderzoek

Onderzoek naar welke mogelijkheden een werknemer nog heeft in zijn eigen of aangepast werk en bedoeld om het Spoor 1 traject goed te laten verlopen.

Werkplekonderzoek

Advies op de werkplek waarbij wordt gekeken naar arbeidsdeskundige en ergonomische aspecten in combinatie met het functieprofiel en belastbaarheid van de werknemer.