Nieuws: 04 apr 2017

" alt="">

Verplicht Eigen Risico Drager voor WW – de (onvoorziene) consequenties

Verplicht Eigen Risico Drager voor WW – de (onvoorziene) consequenties

Bent u verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW)? En wilt u de WW-duur van uw werkloze werknemers structureel verlagen? Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs die voor minimaal 51% door de overheid worden gefinancierd, zijn al sinds 01-07-2015 verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW).

U bent dan volgens de wetgeving (artikel 72.a WW) zélf verantwoordelijk voor de uitvoering van de re-integratieactiviteiten voor uw (ex-)werknemer. Het UWV voert géén inspanningen uit om uw ex-werknemer weer snel en duurzaam naar werk terug te laten keren en verzorgen enkel de WW-uitkering en verhaalt deze weer op uw organisatie. Wat betekent dit voor u?

Uw verantwoordelijkheid

Dit Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor de WW betekent dat u als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor zaken als:

  • de inkoop van re-integratiediensten,
  • het toetsen van de sollicitatie-inspanningen,
  • het eventueel sanctioneren van de (ex-)werknemer.

De (onvoorziene) consequenties

Veel onderwijsinstellingen zijn zich nog niet bewust van deze nieuwe verantwoordelijkheid waardoor actieve en adequate begeleiding van de (ex-)werknemer uitblijft. Met als resultaat:

  • Onnodige lange en soms hoge uitkeringen
  • Kosten van een mogelijke aanvullende uitkering
  • Almaar groeiende afstand tot de arbeidsmarkt van de (ex-)werknemer
  • Het verzorgen van eventuele bovenwettelijke uitkeringen van de (ex-)werknemer

Wat u kunt doen

Om deze vervelende consequenties te voorkomen, is het essentieel dat u als werkgever de inkoop van re-integratiediensten goed inregelt en er alles aan doet om u uw (ex-)medewerker zo spoedig mogelijk aan passend werk te helpen. En dan niet te vergeten het regelen van de eventuele bovenwettelijke uitkering(en).

Als gecertificeerd Re-integratie & Outplacement specialist kunnen wij u niet alleen ondersteunen bij de re-integratie naar werk, variërend van een korte loopbaanscan tot een volledig re-integratietraject, maar verzorgen wij ook de bovenwettelijke uitkeringen. Tijdens de re-integratie maken we gebruik van onze jarenlange ervaring met trajecten voor onderwijsinstellingen, onze intensieve samenwerking met het UWV en kennis van de actuele wet- en regelgeving.

Wilt u vrijblijvend advies over onze dienstverlening op het gebied van ERD WW voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via 088-28 66 039 of stuur een e-mail naar info@csworks.nl. Wij helpen u graag meer inzicht te krijgen.