Nieuws: 04 apr 2017

" alt="">

Onderwijs cao uitgelicht – budget voor duurzame inzetbaarheid

Wist u dat in de onderwijs cao budgettaire bepalingen zijn opgenomen om medewerkers duurzaam inzetbaar en mobiel te houden? Twee artikelen voor u uitgelicht:

Artikel 8A.4 Basisbudget duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer

Hierin staat:

  1. Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid.
  2. Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedingsdoelen: peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden.
  3. In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

Artikel 8A.7 Bijzonder budget voor oudere werknemers

Hierin staat:

  1. Iedere werknemer van 57 jaar en ouder heeft naast de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid opgenomen in artikel 8A.4, jaarlijks recht op een bijzonder budget voor oudere werknemers van 130 uur ten behoeve van duurzame inzetbaarheid.
  2. De werknemer kan de uren van het eerste lid inzetten voor de doelen genoemd in artikel 8A.4 alsmede voor het opnemen van verlof (sabbatical, extra zorgverlof, recuperatieverlof).

Wilt u vrijblijvend advies over hoe u in uw organisatiespecifieke context op de meest effectieve wijze de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kunt vergroten? Wij denken graag met u mee. Bel ons op 088-28 66 039 of stuur een e-mail naar info@csworks.nl.