Nieuws: 07 mei 2018

" alt="">

Resultaten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

Het CBS en TNO hebben in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken weer de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd. In de NEA 2017 staat ‘kwaliteit van de arbeid’ in brede zin centraal. Dat betekent dat naast de arbeidsomstandigheden, substantiële aandacht wordt geschonken aan de organisatie en inhoud van arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt aandacht besteed aan de gezondheid van werknemers.

Aan bod komen arbeidsongevallen, verzuim en chronische aandoeningen, maar ook de algemene gezondheidstoestand en burn-out klachten. Ten slotte komen enkele andere thema’s aan bod zoals functioneren en inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling, gezondheid en de balans tussen werk en privé.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Bekijk de volledige rapportage op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Bron: Oval