Nieuws: 02 jan 2018

" alt="">

Regels nachtwerk blijven zoals ze zijn

Nachtwerk is slecht voor de gezondheid. Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Maar staatssecretaris Van Ark (SZW) past de regels niet aan.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad biedt Van Ark “vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet aan te passen”.

Geen concrete aanbevelingen voor aanpassing Arbeidstijdenwet

Het advies geeft namelijk geen concrete aanbevelingen voor aanpassingen. De Gezondheidsraad kan nog geen wetenschappelijke onderbouwing geven voor een maximaal toelaatbare duur van nachtwerk in een mensenleven of loopbaan. De staatssecretaris roept daarom werkgevers en werknemers op om zelf deze kennis over nachtwerk ter hand te nemen en te bespreken.

Zo wijst Van Ark erop dat de effecten van nachtwerk toenemen met het aantal jaren dat er ’s nachts diensten zijn. Om de negatieve gevolgen van nachtwerk zoveel mogelijk te beperken, roept ze werkgevers op om steeds goed na te denken over de vraag of het werken in de nacht in de organisatie echt nodig is. En zo ja, om het werk zo te organiseren dat de negatieve gezondheidseffecten hiervan zoveel mogelijk zijn te voorkomen, dan wel te beperken.

In Nederland is een maximum aantal nachtdiensten per jaar vastgesteld en gelden er eisen rondom rusttijden na nachtdiensten. Vooral werknemers in de zorg, bij de politie en de brandweer hebben te maken met nachtwerk. Van Ark stelt dat het onuitvoerbaar is om werkgevers verantwoordelijk te stellen voor werkcondities die gaan over de hele loopbaan van een werknemer. “Dit alles maakt het wat mij betreft dan ook onwenselijk om nadere, uniforme regels te stellen aan (de condities van) nachtwerk en om vanuit de overheid nachtwerk voor iedereen verder te beperken.”

Bron: arbo-online.nl