Advies en re-integratieplan

Advies en re-integratieplan

Dit betreft een adviserend gesprek gericht op het re-integreren van de medewerker. Bij voorkeur wordt dit gesprek gevoerd tussen de employability coach, medewerker en diens werkgever.

In dit gesprek worden de betrokken allereerst geïnformeerd  over de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zodat zij weten welke verwachtingen uit deze wet voortvloeien.

Daarna wordt de huidige situatie in kaart gebracht:

  • Wat zijn de mogelijkheden voor re-integratie binnen de organisatie?
  • Welke resterende mogelijkheden heeft de medewerker?
  • Zijn medewerker en werkgever het eens met de uitspraken van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige?
  • Is er sprake van een conflict?
  • Welke toekomstperspectieven liggen voor de hand?

Op basis van deze inventarisatie worden haalbare (SMART) doelstellingen opgesteld om het gewenste toekomstperspectief te realiseren.

Ter afsluiting van deze fase stelt de coach een voorstel trajectplan op waarin de doelstellingen en bijhorende voorwaarden worden uitgewerkt.