3e Spoor en WGA

3e spoor / WGA

Als er na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een medewerker nog geen passende werkplek is gevonden, volgt een WIA-keuring. Medewerkers die volgens deze keuring nog benutbare mogelijkheden hebben, kunnen in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Tijdens deze uitkeringsperiode moet doorlopend actie ondernomen worden op actuele re-integratiemogelijkheden. Dit is het zogenaamde 3e spoor re-integratietraject.

Eigenriscodragerschap en WGA

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u voor een medewerker die onder de WGA-regeling valt tot een periode van tien jaar verantwoordelijk voor diens re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Dit kan oplopen tot een aanzienlijke schadelast. Wij adviseren u daarom uw medewerker te begeleiden bij de re-integratie zolang er arbeidsmogelijkheden zijn. Onze deskundige re-integratiecoaches zijn zeer ervaren bij het begeleiden en intrinsiek motiveren van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

UWV-traject

Heeft u als werkgever het 3e spoortraject opgenomen in uw verzekering? Dan neemt het UWV of de verzekeraar de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker van u over. Voor de begeleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit de WGA én voor de begeleidingen van mensen vanuit de Ziektewet werken wij al langere tijd intensief samen met het UWV.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie? Neem contact met ons op via 088 – 28 66 039  of vul het contactformulier  in.