1e Spoor

1e spoor

Het doel van re-integratie 1e spoor is de medewerker in de eigen organisatie te re-integreren. In de meeste verzuimgevallen is de aanleiding duidelijk en herstelt de medewerker zoals verwacht. In andere gevallen is coaching noodzakelijk.

Organisaties maken een constante ontwikkeling door. Functies en werkwijzen veranderen veelvuldig. Mensen zijn zich niet altijd bewust van verandering, voelen geen ruimte om nieuwe werkwijzen eigen te maken, of worden aangesproken op competenties die zij van nature minder bezitten.  De medewerker is niet langer ‘afgestemd’ op de functie, wat uiteindelijk kan leiden tot verzuim.

Coaching op wetenschappelijke basis

Coaching in het 1e spoor heeft het doel om de medewerker opnieuw af te stemmen op zijn eigen (of andere) functie in de organisatie. Wij gebruiken daarvoor wetenschappelijke instrumenten en  meten of de competenties van de medewerker nog in lijn liggen met de functie. Daarna wordt samen met de coach gekeken welke stappen nodig zijn om tot een duurzame re-integratie te komen.

Re-integratie op het 1e spoor niet haalbaar?

Soms blijkt dat een medewerker niet meer in de eigen functie kan terug keren. De functie is niet meer passend te maken en uw medewerker komt niet in aanmerking voor andere interne functies. De focus van de re-integratie wordt dan gericht op werk buiten de eigen organisatie, oftewel: re-integratie 2e spoor .

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Neem contact met ons op via 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in.