PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK (PMO) 2.0

PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK (PMO) 2.0

Wilt u ook graag:

 • Voorkomen dat medewerkers verminderd inzetbaar zijn vanwege psychische klachten?
 • Dat kwalen samenhangend met overgewicht, alcoholgebruik en/of rookgedrag binnen uw organisatie afnemen?
 • Vroegtijdig signaleren dat medewerkers vastlopen in hun huidige functie nu zij ouder worden?

Kies dan voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 2.0 als opmaat naar effectief sturen op duurzame inzetbaarheid, gezondheid en verzuimbeheersing. Hiermee voldoet u tevens aan uw wettelijke verplichting van het aanbieden en uitvoeren van een PMO volgens de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Effectiviteit

De innovatieve PMO 2.0 is een integrale gezondheidscheck die zijn effectiviteit dankt aan:

 • Integrale bewustwording werkvermogen: uw medewerkers krijgen inzicht in hun fysieke, mentale én sociale werkvermogen
 • Activatie zelfregie: uw medewerkers worden gestimuleerd om zelf met de bevindingen aan de slag te gaan door onder meer een motiverende interviewtechniek en persoonlijk advies
 • Groepsanalyse: optioneel, een geanonimiseerde rapportage geeft u als werkgever inzicht in het werkvermogen en uitvalrisico’s op (sub)groepsniveau.
 • Flexibiliteit: eenvoudig op maat te maken voor uw organisatiespecifieke vraagstukken
 • Privacy gegarandeerd: alleen de individuele medewerker krijgt inzicht in de uitkomsten. De vragenlijst en onderzoeksuitslagen worden door ons in een beveiligde omgeving bewaard.

Inhoud

De PMO 2.0 omvat een individuele preventieve medical check bestaande uit:

 • Integrale leefstijltest: geeft inzicht in de huidige balans over zes leefstijlgebieden
 • Vragenlijst inzetbaarheid: wetenschappelijk gevalideerd, geeft totaalbeeld van de inzetbaarheid over vijf domeinen: Steun op het werk en privé; Stressbronnen op het werk en privé; Persoonskenmerken zoals perfectionisme of vermijding; Klachten; Ervaren beperkingen.
 • Biometrie: lengte, gewicht, BMI, bloeddruk
 • Bloedonderzoek: cholesterol- en glucosegehalte (vingerprik)
 • Vraaggesprek: motivational interviewing door een leefstijldeskundige
 • Persoonlijk advies: samenvattende onderzoeksrapportage met persoonsgebonden advies

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Neem contact met ons op via 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in.