Loonsancties voorkomen masterclass

Loonsancties voorkomen masterclass

Bij een langdurig zieke medewerker moet u voldoen aan een veelheid aan re-integratieverplichtingen. Verzaken van deze verplichtingen of een gebrekkige dossieropbouw wordt afgestraft met een loonsanctie. Voorkom deze onnodige schadepost en leer hoe u een UWV-proof dossier opbouwt

Inhoud

Een loonsanctie kan in de meeste gevallen voorkomen worden door de beleidsregels van de re-integratieverplichtingen strikt op te volgen. Daarbij stuurt u tegelijkertijd op een zo adequaat mogelijke re-integratie van de zieke medewerker. In de training belicht onze deskundige uit het werkveld alle criteria ’s van het UWV. Op een laagdrempelige wijze neemt u kennis van de actuele re-integratieverplichtingen en leert u alles over het correct opbouwen van een dossier. Met praktijkvoorbeelden wordt de materie helder en duidelijk toegelicht.

Resultaat

Na afloop van de mastertraining hebben de deelnemers:

  • actuele kennis van de regelgeving omtrent het opleggen van loonsancties
  • inzicht in de beoordelingscriteria van het UWV en kunnen zij toetsen of het dossier aan de wettelijk eisen voldoet
  • bewustzijn van de valkuilen aangaande re-integratieverplichtingen
  • concrete adviezen, do’s en don’ts
  • inzicht in praktijkcasuïstiek

Voor wie

Deelnemers zijn leidinggevenden, HR-functionarissen, Arbo professionals en schadebehandelaars

Praktische informatie

  • Dlnrs:         12 – 20 personen
  • Datum:       in overleg
  • Duur:          dagdeel
  • Locatie:      in overleg

Meer informatie

Bel ons voor meer informatie op 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in.