Inzetbaarheidsscan

Inzetbaarheidsscan

Iemands copingstijl – de manier waarop hij omgaat met allerlei soorten stressoren van buitenaf – is mede bepalend voor zijn risico op uitval. Met de inzetbaarheidsscan wordt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een totaalbeeld gemaakt van externe stressfactoren, zoals (dis)balans tussen competenties en functietaken, (mis)match tussen persoonlijke drijfveren en de organisatiecultuur, iemands leefstijl en werkprestatie ondermijnende factoren uit de privésfeer. Door de scan ontstaat inzicht, waarna de medewerker praktische handvatten krijgt om zelf noodzakelijke aanpassingen te realiseren.

Onze werkwijze

De inzetbaarheidsscan heeft een doorlooptijd van twee à drie weken en omvat een:

  • Interview door een employability coach.
  • Wetenschappelijke gedragsanalyse rapport dat inzicht geeft in kwaliteiten, motivatie, gedrag en communicatiestijlen.
  • Adviesgesprek inclusief rapportage met concrete tips en handvatten om zelf de regie op gezondheid te pakken en te houden.

De inzetbaarheidsscan is zowel preventief als voor re-integratie effectief.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in.