Nieuws: 14 feb 2018

" alt="">

Premiekortingen vervangen door Loonkostenvoordelen (LKV)

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats gekomen van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. 

De regeling kent vier doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsbeperkte werknemers, die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers, die worden herplaatst.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. Kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen; bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed, omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

De werkgever moet een verzoek voor een LKV indienen via de loonaangifte. De werknemer moet een LKV-verklaring aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)  of gemeente. UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Bron: Rijksoverheid