Nieuws: 19 jul 2018

" alt="">

Overheid wil aanpak psychosociale arbeidsbelasting stevig continueren

Staatssecretaris van Ark wil de inzet van de overheid op het thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de komende jaren continueren en stappen zetten in het doorvoeren van maatregelen op de werkvloer.

De staatssecretaris heeft in juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op het werk. In de brief noemt ze enkele cijfers over PSA:

  • 15,9% van de werknemers burn-out klachten. Dit is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren. Burn-out klachten komen het meest voor in het onderwijs (22,1%), de zorg (17,9%) en de ICT (17%).
  • 16,3% van de werknemers heeft in 2017 te maken gehad met ongewenst gedrag als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Specifiek m.b.t. pesten geven meer uitzendkrachten (één op de tien) aan in de voorgaande 12 maanden te maken te hebben gehad met pesten door collega’s en leidinggevenden dan werknemers met een vast dienstverband (8%).
  • Steeds meer werkgevers voeren actief beleid om werkstress te voorkomen. In 2014 was dit 69%, in 2016 was dit 77%. Tegelijk ziet zo’n 46,1% van de werknemers graag (meer) maatregelen op dit gebied.

Brochure en handreiking

Er is een brochure (pdf) ontwikkeld met handvatten voor leidinggevenden om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.

Voor ondernemingsraden en preventiemedewerkers is er een handreiking (pdf) waarin concreet is aangegeven hoe zij kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Er wordt verder gewerkt aan diverse methodieken en er vindt meer onderzoek plaats. Bijvoorbeeld naar een bewezen effectieve interventie om een slecht werkklimaat en een negatieve cultuur aan te pakken, om zo pesten op het werk aan te pakken.

Bron: www.psynip.nl