Nieuws: 14 jun 2018

" alt="">

Onderzoek – Nederlandse organisatiecultuur ondersteunt welzijn medewerkers onvoldoende

De gezondheid en vitaliteit van medewerkers zijn de afgelopen jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in het organisatiebeleid van bedrijven. Ondanks deze positieve ontwikkeling, blijkt dat de organisatiecultuur hier vaak onvoldoende op is ingericht. Iets meer dan de helft (55%) van de medewerkers voelt zich namelijk niet gestimuleerd door de werkomgeving om gezond en fit te blijven. Slechts vier op de tien (39%) geven aan dat de werkgever faciliteiten biedt om gezond en fit te blijven. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Zilveren Kruis naar het gezondheidsbeleid op de werkvloer uitgevoerd door Motivaction onder 744 medewerkers en 798 werkgevers.

Ervaren druk op het pakken van de eigen regie

Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers de druk voelen om steeds meer eigen regie te pakken: 80 procent voelt dat zij er steeds meer zelf voor moeten zorgen om gezond te blijven. Zij krijgen echter nog niet volledig de ruimte om die eigen regie daadwerkelijk te pakken: in slechts één derde van de gevallen (36%) stimuleert de leidinggevende hen om gezond te blijven.

Aandacht verslapt voor keyfactor cultuur

Over de gehele linie lijken werkgevers, in vergelijking met voorgaande jaren, minder belangstelling te hebben voor het welbevinden van hun medewerkers. Zo is er minder aandacht voor het bespreken van functioneringsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl (50% vs. 62% in 2015) en wordt in mindere mate gekeken naar aangepast werk als een werknemer niet goed meer functioneert (57% vs. 76% in 2015). Bovendien geven werkgevers aan minder aandacht te hebben voor veranderingen in de werk- en privésfeer die gevolgen kunnen hebben voor de mentale gezondheid van hun medewerkers dan in 2015. De organisatiecultuur ondersteunt het welbevinden onvoldoende, terwijl die cultuur juíst een sleutelrol speelt in het stimuleren van de productiviteit, vitaliteit en motivatie van medewerkers.

Over het onderzoek

Sinds 2011 onderzoekt Zilveren Kruis iedere twee jaar wat zakelijk Nederland bezighoudt als het gaat om het gezondheidsbeleid op de werkvloer. De vierde editie van het Gezond Ondernemen-onderzoek is uitgevoerd in december 2017 door Motivaction International B.V.. In totaal werkten 798 werkgevers en 744 medewerkers in de leeftijd van 18 tot 67 jaar mee in de branches industrie, handel, dienstverlening, overheid en onderwijs.

Bron: Zilveren Kruis