Nieuws: 14 mrt 2018

" alt="">

Onderling vertrouwen op werkvloer nog nooit zo hoog

Het onderlinge vertrouwen op de werkvloer is nog nooit zo hoog geweest. Dit geldt zowel voor het vertrouwen tussen werknemers en management als tussen werknemers onderling.

Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek van Great Place to Work, dat organisaties helpt zich te ontwikkelen op goed werkgeverschap. De Best Workplaces laten een stijgende lijn zien op de drie waarden die samen vertrouwen vormen, te weten ‘geloofwaardigheid’ (+2), ‘respect’ (+1) en ‘eerlijkheid’ (+1).

Het grootste verschil tussen de Best Workplaces 2018 en de organisaties die niet voldeden aan de minimale scores, is dat medewerkers van Best Workplaces een duidelijker beeld hebben waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.

http://www.greatplacetowork.nl/publicaties-en-evenementen/publicaties/1146-trendrapport-best-workplaces-2018

Trust Index score

Het Great Place to Work onderzoek 2018 is uitgevoerd onder ruim 55.000 respondenten bij 145 verschillende organisaties, en bestaat deels uit een medewerkersonderzoek op basis van 58 stellingen (de Trust Index), deels uit een evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). Van deze organisaties dingen er 71 mee voor de lijst van Best Workplaces.

De Best Workplaces van 2018 wisten gemiddeld een Trust Index score (het gemiddelde van alle 58 stellingen) van 83 procent te realiseren (2017: 82 procent). Niet eerder was deze zo hoog. Met name de drie waarden die vertrouwen vormen lieten een stijgende lijn zien, met ‘geloofwaardigheid’ als opvallendste stijger (+2).

Veel verantwoordelijkheid

De hoogst scorende stellingen binnen dit onderdeel zijn ‘De mensen krijgen hier veel verantwoordelijkheid’ (91 procent) en ‘Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen’ (90 procent). Naast de vrijheid die mensen krijgen, is integriteit een belangrijk onderdeel van vertrouwen. De stelling ‘Het management doet wat het belooft’ laat de sterkste stijging zien binnen deze dimensie (79 procent, +3).

Bron: www.baaz.nl