Nieuws: 04 dec 2017

" alt="">

LEF of WIN-WIN? – kandidaten in een werkervaringsplaats bij Technische Unie

Welk bedrijf heeft het lef een kandidaat vanuit een ziektewet- of WIA-uitkering een werkervaringsplaats aan te bieden? Of is het niet een kwestie van lef hebben, maar ontstaat er een win-win situatie voor uitkeringsgerechtigden én voor bedrijven?
Wij zijn van mening dat een kans geven aan een re-integratiekandidaat winst kan opleveren voor een bedrijf! Onderstaand verhaal is daar een mooi voorbeeld van.

Het begon in 2014. Een coach van CS Works begeleidde een loodgieter met medische klachten en zocht werk voor hem, waarbij hij zijn kennis van de installatietechniek zou kunnen inzetten. De Technische Unie was bereid hem een kans te bieden en gaf kandidaat in eerste instantie een werkervaringsplaats in het servicecentrum.

Uiteindelijk heeft deze man een vaste baan gekregen bij de Technische Unie, en sinds die tijd zijn er nog drie mensen op deze manier vanuit een ziektewet- of WIA-uitkering in dienst getreden. In eerste instantie werken de kandidaten ca. 3 à 4 maanden op een werkervaringsplaats, met behoud van uitkering. In die tijd kunnen zij ervaren of het werk bij de Technische Unie iets voor hen is; ze worden ingewerkt en krijgen een training aangeboden. Er wordt geen baangarantie gegeven, maar op deze manier komen ze weer terug op de arbeidsmarkt en doen ze werkervaring op. De kandidaat moet zich daadwerkelijk inzetten, en tegelijkertijd investeert de organisatie in kandidaat.
De kandidaten hebben de eerste periode bij de Technische Unie positief ervaren: ze kregen een warm welkom, werkkleding en een introductietraining waardoor ze zich meteen al onderdeel van het team voelden.

En in alle vier de situaties ontstond in de periode van werkervaring een vacature, waarop als interne kandidaat kon worden gesolliciteerd. Voor beide partijen een win-win situatie! De kandidaten op de werkervaringsplaats hebben een streepje voor op andere sollicitanten gezien het feit dat ze zich een tijd lang vrijwillig hebben ingezet én ze al ingewerkt zijn, waardoor de werkgever weet of ze al dan niet bij het bedrijf passen.

Wat is de motivatie van de Technische Unie om hier voor open te staan? Frank van Pelt, manager Verkoopkantoor Amersfoort, aan het woord:
‘Als regionaal verkoopkantoor willen we van betekenis zijn voor de gemeenschap waarin we werken. Het kansen bieden aan mensen die om één of andere reden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt hoort daarbij. We willen investeren in deze mensen en een relatie opbouwen voor een aantal maanden. We scheppen geen verwachtingen, maar bij voldoende inzet en functioneren komen zij zeker in aanmerking voor een betaalde baan indien er een vacature ontstaat.’

Biedt de coach van CS Works voldoende ondersteuning in dit proces?
Frank van Pelt: ‘Jazeker: CS Works draagt kandidaten aan waar ze vertrouwen in hebben en die passen bij onze organisatie, de coach doet in feite al een voorselectie. Tijdens de periode van de werkervaring worden de mensen gecoacht en houdt CS Works een vinger aan de pols.’

Een laatste vraag aan Frank:
Heb je tips voor werkgevers die de stap ook willen nemen om een re-integratiekandidaat van CS Works een werkervaringsplaats te bieden?
‘Ik zie geen enkele drempel. Wij geven altijd duidelijkheid: als er geen vacature is worden er geen valse verwachtingen gewekt. Een kandidaat wordt eerst boventallig ingezet,  goed ingewerkt en krijgt een introductietraining aangeboden. Alle vier de kandidaten die via CS Works binnengekomen zijn hebben zich in deze periode van hun beste kant laten zien en zijn inmiddels gewaardeerde werknemers bij de Technische Unie’.

 Kunt u als werkgever extra handen gebruiken in uw organisatie en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met CS Works Employability via 088 – 286 60 39 of stuur een mail naar: aanvraag@csworks.nl