Nieuws: 12 jun 2017

" alt="">

Kostenbesparing & organisatiesucces met een goede RI&E

Sinds 1 januari 1994 is een actuele RI&E inclusief Plan van aanpak verplicht voor iedere organisatie met personeel in dienst. Dit zijn ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten etc.

Uit een goed opgestelde, actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en gedegen Plan van aanpak om waargenomen risico’s te beheersen, kan veel meer gehaald worden dan sec voldoen aan de verplichting vanuit de Arbowet.

Een gezonde, veilige werkplek draagt substantieel bij aan:
• Kostenbesparingen door een lager verzuimpercentage, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen.
• Organisatiesucces en bedrijfscontinuïteit door een hogere arbeidsproductiviteit, grote medewerkerstevredenheid en gevoel van welzijn, betere productkwaliteit en dienstverlening.

Heeft u nog geen actuele RI&E en Plan van aanpak? Dan kunt u dit in sommige gevallen zelf doen of u besteedt het uit.

RI&E zelf doen

Er zijn tal van branche specifieke instrumenten om een RI&E zelf op te stellen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van het Steunpunt RI&E.
De RI&E moet daarna nog wel getoetst worden op betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit. Dit kan één van onze gecertificeerde kerndeskundigen voor u doen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft een werkgever met minder dan vijfentwintig medewerkers de RI&E niet te laten toetsen.

RI&E uitbesteden

U kunt er ook voor kiezen om de uitvoering van de RI&E door onze specialisten te laten verzorgen.

Een RI&E bestaat uit onderstaande stappen:
• Gesprek met de Arbo verantwoordelijke persoon/personen binnen de organisatie
• Gesprekken met medewerkers
• Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties
• Rapportage
• Beoordeling van het door u opgestelde Plan van Aanpak

Het eindresultaat is een getoetste RI&E, waarmee u niet alleen voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet maar ook een routekaart naar kostenbesparingen en organisatiesucces heeft.

Wilt u vrijblijvend meer informatie of heeft u een vraag? Bel ons op 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier  in. Wij helpen u graag.