Nieuws: 14 feb 2018

" alt="">

De inzetbaarheidsscan: ‘Hoe houdbaar is uw medewerker?’

Organisaties veranderen in hoog tempo; dit doet een beroep op het aanpassingsvermogen van uw medewerkers. Iemands copingstijl – de manier waarop hij omgaat met allerlei soorten stressoren van buitenaf en innerlijke processen– is mede bepalend voor zijn risico op uitval.

Met de inzetbaarheidsscan wordt op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een totaalbeeld gemaakt van externe stressfactoren, zoals (dis)balans tussen competenties en functietaken, (mis)match tussen persoonlijke drijfveren en de organisatiecultuur, iemands leefstijl en werkprestatie ondermijnende factoren uit de privésfeer. Door de scan ontstaat inzicht, waarna de medewerker praktische handvatten krijgt om zelf noodzakelijke aanpassingen te realiseren.

Het bestendigen van een duurzaam dienstverband, blijvend waarde toevoegen: daar zijn zowel werkgever als medewerker mee geholpen!

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 039 of vul het contactformulier in.