Nieuws: 07 dec 2018

" alt="">

Inzetbaarheidsscan en Regieplan

Steeds meer werkgevers faciliteren wij met de zogenaamde inzetbaarheidsscan. Dit is een analysetool, een gesprek tussen coach en medewerker, als verondersteld wordt dat verzuim niet (alleen) medisch van aard is. Centraal hierbij staat het individu. Wat heeft de medewerker aan inzicht nodig om weer regie te kunnen pakken op het eigen leven? 

De afgelopen twee maanden hebben wij uitgebreid stil gestaan bij onze visie, de door de arbodienst uitgezette ‘vragenlijst inzetbaarheid’, de Leefstijlcirkel en hoe de opgedane inzichten vorm te geven in een gespreksrapportage, het zogenaamde Regieplan. Met onze ervaren coaches hebben wij gereflecteerd op het proces rond de inzetbaarheidsscan en dit op een paar punten nog beter gestroomlijnd. Het doet ons deugd dat wij met dit degelijke en praktisch bruikbare instrument veel medewerkers en werkgevers kunnen ondersteunen om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via 088 – 28 66 039  of vul het contactformulier in.