Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

CS Works Employability vindt dat duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is. Daarom ondernemen wij maatschappelijk verantwoord (MVO). Dit betekent dat wij bestaande bedrijfsactiviteiten verduurzamen en onze businessmodellen gericht zijn op mens, maatschappij en milieu. People, Planet en Profit vormen de drie pijlers van ons MVO-beleid.

People

Invulling aan het menselijke aspect van MVO geeft CS Works Employability zowel in haar externe dienstverlening als naar haar medewerkers en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie waar zowel oog is voor de wettelijke richtlijnen als voor medemenselijkheid. Onze eigen medewerkers ondersteunen wij onder meer door aandacht voor arbeidsomstandigheden, werkomgeving, werk-privé balans en opleidingen. Daarnaast worden op basis van de uitkomsten van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gekeken welke verbetermaatregelen er gewenst zijn. Vanuit aandacht voor onze omgeving, dragen wij jaarlijks een bijdrage af aan een of meerdere goede doelen.

Planet

Een gezond milieu is essentieel voor gezonde mensen nu en in de toekomst. Daarom onderneemt CS Works Employability verschillende acties om nadelige effecten van haar handelen op het milieu te beperken. Hoewel CS Works Employability landelijk opereert, beperken wij de reisbewegingen van onze medewerkers door het aanbrengen van een regionale focus in onze dienstverlening – dichtbij huis, dichtbij opdrachtgevers – en invoering van Het Nieuwe Werken. Aanvullend wordt op basis van het ISO 14001 milieubeheersysteem structureel gewerkt aan een gecontroleerde en zo laag mogelijke milieubelasting.

Profit

CS Works Employability hecht er waarde aan een betrouwbare en solide partner te zijn. Klanten moeten aan kunnen op een constante kwaliteit, een goede service tegen een billijke prijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om samen te werken met leveranciers die eveneens oog hebben voor MVO. Al onze leveranciers onderschrijven ons MVO-beleid en besteden 5% van de inkoopsom aan social refunding.