Nieuws: 14 feb 2018

" alt="">

Diverse wettelijke wijzigingen per 1 januari 2018

Een aantal belangrijke wettelijke wijzigingen voor u op een rijtje:

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Transitievergoeding
Met ingang van 1 januari 2018 wordt het maximale bedrag dat de werknemer kan ontvangen aan transitievergoeding verhoogd van € 77.000 naar € 79.000.

Wettelijk Minimum Loon
Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag niet langer alleen maar voor mensen die werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Per die datum geldt de wet ook voor mensen die tegen beloning werkzaam zijn op basis van een andere overeenkomst. Bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst. Als gevolg van deze wijziging valt bijna iedereen die tegen beloning werkzaamheden verricht voor een ander onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Voor twee groepen geldt een uitzondering.

  • Allereerst de zelfstandige ondernemers; ofwel degenen die uit hoofde van een beroep of bedrijf werkzaamheden verrichten voor een ander. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die een schildersbedrijf heeft en vanuit zijn schildersbedrijf werkzaamheden verricht voor een ander.
  • Ook geldt een uitzondering voor gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen. Ook zij vallen niet onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Voor alle anderen geldt voortaan de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Ongeacht of zij werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of niet. Denk bijvoorbeeld aan dagbladbezorgers en maaltijdbezorgers, die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht.