Nieuws: 21 jun 2019

" alt="">

De perfecte werknemer is gevoeliger voor burn-out

‘Perfectionistische mensen zijn de ideale werknemers die zich wegcijferen voor het bedrijf en pas tevreden zijn als ze de allerhoogste kwaliteit afleveren. Nieuw onderzoek leert echter dat de ‘perfecte’ werknemer méér risico loopt op een burn-out dan zijn of haar ‘doorsnee’ collega. ,,Het zijn tijdbommetjes die zonder correcte begeleiding vroeg of laat ontploffen.’’

Neuropsycholoog Michael Portzky en perfectionismecoach Marcel Hendrickx bestuderen al jaren het verband tussen burn-out, mentale veerkracht en perfectionisme. In opdracht van Portzky en Hendrickx deed student psychologie Shanna Parent (Vives Hogeschool) een reeks psychologische testen bij tweehonderd Vlamingen, waarmee zij kon aantonen dat het risico op burn-out sterk toeneemt bij perfectionistische mensen.’

Bron: Jeroen Bossaert, De perfecte werknemer is gevoeliger voor burn-out, www.ad.nl, 11 juni 2019