Nieuws: 29 jun 2017

" alt="">

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Dankzij de stabiele economische groei stijgt het aantal banen de komende 2 jaar met ruim 225.000. In een aantal sectoren, zoals de zorg en bouw, wordt de arbeidsmarkt krapper. In de sector ICT is de arbeidsmarkt nu al krap. Als werkgevers geen geschikt personeel kunnen vinden, belemmert dit mogelijk de verdere groei van deze sectoren.

Vooral meer banen in 2017

Vooral in 2017 neemt het aantal banen toe, namelijk met 151.000. In 2018 neemt juist de arbeidsproductiviteit weer toe. Als de arbeidsmarkt krapper wordt, wordt het steeds lastiger of duurder om personeel te vinden. Het wordt dan voor werkgevers aantrekkelijker om de productie anders te organiseren, bijvoorbeeld door te investeren in automatisering.

In  2018 groeit de werkgelegenheid naar verwachting met 75.000 banen.  Jaarlijks ontstaan er zo’n 900.000 vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel en zorg en welzijn.

In 2018 grootste groei in zorg en welzijn

De afgelopen jaren nam het aantal banen in de zorg en welzijn af. Maar in 2017 en 2018 neemt de werkgelegenheid weer toe in deze sector, mede door de stijgende zorgvraag en het schrappen van bezuinigingen. In 2018 is er in de zorg en welzijn zelfs de grootste toename van banen in absolute aantallen. Het aantal vacatures per 1000 werknemers neemt sterk toe en in een aantal beroepsgroepen zoals (gespecialiseerde) verpleegkundigen en verzorgenden IG is de arbeidsmarkt krap sinds de 2e helft van 2016. Ook in de bouw groeit het aantal banen.
Toen de werkgelegenheid in de bouw in 2016 weer toenam, werden er eerst voornamelijk uitzendkrachten en zelfstandigen ingezet. Sinds 2017 groeit ook het aantal banen van werknemers in de sector weer.

Bron: landelijke arbeidsmarktprognose 2017-2018 van UWV